Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan MS for Cardiff North

CYSYLLTU Â Julie Morgan

Cysylltu â Julie Cyn etholiad y Senedd ar Fai 6

Julie-as-Minister-head-shot-2020.jpgDefnyddiwch y ffurflen isod.

 

Sylwch na all Julie ddelio â gwaith achos brys parhaus yn unig.


Cysylltwch â Julie Morgan drwy e-bost

Os byddwch yn llenwi'r ffurflen isod bydd Julie yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Dylech gael neges i gydnabod bod eich ffurflen wedi'i hanfon a neges e-bost gan y tîm i gadarnhau ei fod wedi'i derbyn (gall hyn gymryd hyd at wythnos oherwydd nifer y negeseuon e-bost).

DS Rhowch eich enw llawn, eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post* a’ch rhif ffôn pan fyddwch yn cyflwyno'r ffurflen ar-lein isod.

* Mae hyn yn bwysig er mwyn i ni allu adnabod etholwyr

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Don't worry – we won't add you to any email list. This is just so we can contact you in case you have questions.
Diolch am gysylltu – anfonwyd eich e-bost. Rwy'n cael maint sylweddol o ohebiaeth ond dylech gael cydnabyddiaeth o fewn wythnos.
Required