Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan MS for Cardiff North

Newyddion gan Julie Morgan

Newyddion gan Julie Morgan AS. Julie yw’r Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd. Hefyd, hi yw’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru – i weld rhagor am ei gwaith yn ei rôl weinidogol, gweler gwefan Llywodraeth Cymru.


#
Aug 8, 2022, 10:13 AM
Mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar bawb. Gobeithio y bydd y trosolwg hwn o’r cymorth sydd ar gael yn fuddiol.
#
Dec 17, 2021, 5:25 PM
Eleni roedd cymaint o geisiadau anhygoel i fy nghystadleuaeth cerdyn Nadolig gan ddisgyblion ysgol gynradd leol fel fy mod yn dewis dau enillydd a phump yn ail
#
Jan 29, 2021, 5:36 PM
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu rhagor o fanylion am y pecyn cymorth gwerth £200 miliwn ar gyfer busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol, ac ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy'n parhau i gael eu heffeithio gan bandemig COVID-19.
#
Jan 22, 2021, 5:43 PM
Llifogydd yr Eglwys Newydd – Y diweddaraf yn dilyn cyfarfod gyda CNC ym mis Ionawr 2021
#
Nov 20, 2020, 5:32 PM
This year I held my 20th Macmillan Coffee Morning which was held online, instead of in the community, but we still managed to boost the total raised over two decades by another £600.
#
Sep 25, 2020, 2:29 PM
Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd rheolau'r coronafeirws yn cael eu tynhau ar draws y De y penwythnos hwn, gan gynnwys yn y brifddinas, mewn ymateb i gynnydd yn lledaeniad y feirws.