Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan MS for Cardiff North

Enillwyr cystadleuaeth fy ngherdyn Nadolig a’r rhai ddaeth yn ail yn 2021

Roedd llawer o geisiadau gwirioneddol wych i fy nghystadleuaeth Cerdyn Nadolig eleni - felly eleni rwyf wedi dewis DAU enillydd!

Llongyfarchiadau i'r enillydd Megan Smeeth o Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd (dyluniad yr Eglwys Newydd) ac Ivor Evans (dyluniad Castell Coch) o Ysgol y Wern am eu dyluniadau buddugol.