Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan MS for Cardiff North

Adroddiadau Blynyddol

Bob blwyddyn, rwy’n Cyhoeddi adroddiad blynyddol i roi gwybod i etholwyr am yr hyn rwyf wedi bod yn ei wneud ar eu rhan. Cliciwch ar y delweddau isod i lwytho fersiwn PDF o’r adroddiad perthnasol...


Adroddiad blynyddol 2019-2020

Julie Morgan Annual Report 2019

Adroddiad blynyddol 2017-2018

Julie Morgan Annual Report 2019